הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  • תופעות אנטישמיות נמצאת במגמת עלייה בעולם כולו. שתי התפתחויות מדאיגות ומשמעותיות במיוחד, הדורשות תשומת-לב דחופה, הן חדירת האנטישמיות למפלגת הלייבור הבריטית, העלולה לסכן את שגשוגה של יהדות בריטניה בשנים הבאות, ושני מקרי ירי של גזענים לבנים על בתי כנסת בארה"ב, העלולים להביא ל"העתקת" דפוס התקפות זה.
  • לאחר "תקופת חסד" של כשבעה עשורים לאחר השואה, האנטישמיות חוזרת להיות "הנורמליות החדשה", שקהילות יהודיות תיאלצנה ללמוד לחיות עמה.
  • בעולם גדוש בתחושות של פחד ואי-ודאות בקרב קבוצות שונות, שבו מגזרים משמעותיים חווים הידרדרות חברתית ומודאגים מאופק כלכלי וחברתי עגום, תיאוריות קונספירציה פורחות ו"היהודי" חוזר ומופיע כנשוא תיאוריות קונספירציה פוליטיות, דתיות וחברתיות. רשת האינטרנט מנוצלת על ידי גורמים שונים להפצה אנונימית של תיאוריות פשטניות נגד יהודים, המלוות בהתבטאויות משולחות רסן המאשימות את היהודים במעשים זדוניים. לתיאוריות אלה נחשפים מאות מיליונים ואולי מיליארדים של בני אדם.
  • האנטישמיות הנראית והבלתי-נראית באירופה מסכלת את השתתפותן של קהילות יהודיות בחיי החברה הכללית ופוגעת בנכונותם של יהודים לקחת חלק בחיי הקהילה היהודית. למרות שדעות אנטי-יהודיות רווחות פחות בקרב האוכלוסייה המקומית הוותיקה, קבוצות נחושות של אנטישמים מקשות על חיי היהודים ובמספר מקומות, הנידוי החברתי פּושֶׂה ללא מעצור.1
  • ביבשת אירופה, וחרף קיומן של מספר קבוצות של פעילים מוסלמים הנלחמים באומץ נגד אנטישמיות, דומה שהאינדיקטור העיקרי המעיד על סיכויי השרידות של הקהילה היהודית המקומית הוא שיעור המוסלמים באוכלוסייה.
  • בצפון אמריקה ובאוסטרליה, אין כמעט השפעה מורגשת של אנטישמיות על השתלבותם החברתית, האקדמית, הכלכלית והפוליטית של יהודים בחברה הכללית. יחד עם זאת, בשנתיים האחרונות, מורגשת עלייה בתעוזה של קיצונים ימניים אנטישמיים השואפים לבטא את דעותיהם נגד יהודים ואף לפעול בהתאם. בדומה לכך, השקפות אנטישמיות מתפשטות גם בחוגי שמאל ויהודים (בעיקר בקמפוסים אוניברסיטאיים) חשים מאוימים על ידיהם יותר מאשר בעבר, גם אם רוב מתקפותיהם מילוליות ופסיכולוגיות, ולא גופניות.
  • עמדה אנטי-ציונות רווחת בזרם המרכזי במערב אירופה, ולעיתים קרובות היא כוללת סממנים אנטישמיים מסורתיים. תכופות, יהודים בקהילה המקומית מוחזקים כאחראים לפעולות ולמדיניות של ממשלת ישראל. בקמפוסים אמריקאים, סטודנטים תומכי ישראל נדרשים על ידי סטודנטים אחרים וגם על ידי מוסדות לוותר על זיקתם הציונית. מדובר בלחצים הדומים לאלה שהופעלו על סטודנטים יהודים באירופה לפני כ-20 שנה.
  • כהתפתחות חיובית ראוי להזכיר כי עניינם של אמצעי התקשורת העולמיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני פוחת. רבים מאמצעי תקשורת אלה סגרו את משרדיהם בישראל. הואיל והסיקור החד-צדדי והמוגזם של הסכסוך היווה כלי משמעותי לתעמולה אנטי-ישראלית שהזינה את השיח האנטי-יהודי, אפשר לצפות שצמצום הסיקור ינמיך את הפרופיל של הנושא הפלסטיני בזירה הציבורית הבינלאומית.
  • חרף ההחמרה בתופעות אנטישמיות תהיה זו טעות להשוות את המצב הנוכחי עם תקופות אפלות בהיסטוריה היהודית. בכל רחבי העולם המערבי, האפליה אסורה על פי החוק, המקרים של אנטישמיות ביוזמה או בחסות של המדינה נדירים ביותר, המדינות שבהן מתגוררים יהודים הן מדינות חוק, וקיומה של מדינת ישראל מקרין בטחון על הקהילות היהודיות המתקיימות בסביבה בעייתית.

נתונים אלה, כמו גם הנתונים המספריים המוצגים בטבלאות (1 ו-2), ממחישים כי האנטישמיות נעשתה לשגרה קבועה, אפילו בארצות הברית, שבה הייתה בעבר בבחינת "לא יעלה על הדעת". מספר התקריות האנטי-יהודיות הוכפל במהלך השנה החולפת; שתי חברות בבית הנבחרים האמריקאי הביעו בפומבי ספק בנאמנותם של יהודי אמריקה לארצות הברית; פעילי שמאל אנטי-ציוניים צעירים ונמרצים משמיעים קול שמהדהד במפלגה הדמוקרטית; דברי הסתה מגיעים בדואר ליהודים נושאי משרות ציבוריות; ניתן לזהות יותר התבטאויות אנטישמיות בשיח המרכזי, וביקורת אנטי-ישראלית מאמצת רטוריקה אנטישמית.

אי הנוחות שעליה התלוננו יהודי אירופה בעשרים השנים האחרונות ניכרת לפתע גם בסביבה האמריקנית. החלטתם המובנת ואפילו בלתי נמנעת של יותר ויותר בתי כנסת בארה"ב לאמץ אמצעי הגנה נגד תוקפים עלולה לשדר לאוכלוסייה הכללית את המסר כי היהודים אינם "אזרחים רגילים" אלא "אזרחים בסיכון".

הקודםהבא