הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

כאשר מדד האנטישמיות המשולב פורסם לראשונה, היו בנמצא מעט מאוד דו"חות שסיפקו נקודת מבט גלובלית על מצב האנטישמיות. מאז, חלו התפתחויות. המשרד לענייני תפוצות בממשלת ישראל, הליגה נגד השמצה ומרכז קנטור פרסמו דו"חות כלל-עולמיים על צמיחתה מחדש של אנטישמיות מבנית, שמצאה עוגן לא רק במדינות ערביות ואירופיות, אלא גם בצפון אמריקה. המדד המשולב של המכון למדיניות העם היהודי מתייחס לכלל המחקרים המובילים והעדכניים, ויעדו אינו להציג מחדש את ניתוחי העומק החשובים המוצעים בדו"חות האמורים, כי אם להציג את השינויים בשלושת האינדיקטורים הנבחרים, לנסח סיכום של התמורות, לזהות את ההתפתחויות הצפויות, ולספק למעצבי המדיניות תמונת מצב וניתוח לקראת שלב ראשוני של תכנון מדיניות, המלווה בהמלצות.

 

ממצאי משאל המכון למדיניות העם היהודי

משאל שנערך לאחרונה על ידי המכון למדיניות העם היהודי בקרב קבוצה נבחרת של 180 רבנים ומנהיגים קהילתיים יהודיים, מעלה כי רובם סבורים שהאנטישמיות בארה״ב גברה במידה ניכרת בחמש השנים האחרונות. חמישים אחוזים מן המשיבים מאמינים שהממשל האמריקאי איננו נלחם באנטישמיות בצורה יעילה, ארבעים אחוזים מודאגים מירידה אפשרית בהשתתפות בפעילות הקהילתית באזוריהם עקב החשש מתקריות אנטישמיות, אולם רק שליש חוששים שב-12 החודשים הבאים, אדם קרוב להם יהיה קורבן להצקה או להתקפה אנטישמית. נתונים אלה אמנם מעוררים דאגה, אך נראים חמורים פחות בהשוואה לתשובות לשאלות דומות באירופה: עשרים וארבעה אחוזים מבין 16,000 משיבים יהודים בסקר של FRA (ראה להלן) אומרים כי היו עדים לעלבונות מילוליים של יהודים אחרים, היו קורבן להצקה או הותקפו פיסית בשנה האחרונה. חמישים ושישה אחוזים מודאגים מכך שידידיהם או בני משפחתם יהיו קורבן להצקות אנטישמיות בשנה הבאה. שבעים ואחד אחוזים מכלל המשיבים היהודים באירופה מסתירים – לפחות מפעם לפעם – את זהותם היהודית. שבעים אחוזים מותחים ביקורת חריפה על ממשלותיהם שאינן נאבקות מספיק (להערכתם) נגד אנטישמיות, ושלושים ושמונה אחוזים שוקלים להגר, משום שאינם חשים בטוחים בארצותיהם.

הקודםהבא