הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  1. איומים ביטחוניים משפיעים באופן משמעותי על חיי יהודי אירופה.
  2.  החיים הקהילתיים היהודיים נמצאים תחת איום ישיר.
  3. רמת הפעילות היהודית בחברה כללית במגמת ירידה.
  4. בעקבות אנטישמיות וגורמים אחרים, האוכלוסייה היהודית מצטמצמת.
  5. שלטונות מקומיים אינם עושים מספיק כדי לחזק את ביטחון היהודים.
  6. ללא התערבות, יהודים רבים באירופה ישקלו לעבור לסביבה נוחה יותר, חלקם צפויים לעזוב את הקהילות המקומיות בעוד שאחרים צפויים להוריד (או לוותר) את הפרופיל היהודי שלהם ולהרחיק עצמם מן החיים הקהילתיים היהודיים.
הקודםהבא