הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

תחושת החשש בקרב יהודים מתייחסת למספר אוכלוסיות הפוגעות ביהודים בספירות שונות. התרשים הבא, המסתמך על מחקרי שדה, מתאר את שלושת הטיפוסים העיקריים של שנאה כלפי יהודים ואת ביטוייהם בחיי היומיום. 20

הקודםהבא