הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

תופעת ה"Alt- Right" (קיצור של "ימין אלטרנטיבי"), המבטאת סנטימנט פוליטי שמרני נגד הגלובליזציה והליברליזם הפוליטי, ושבמקרים מסויימים נלוות לה נימות אנטישמיות, אמנם אינה נרחבת, אך השפעתה ניכרת, והיא מהווה מקור לדאגה של יהודים. אולם ישנן לפחות שלוש שאלות שטרם נענו בנוגע למשמעותה של קבוצה זו ויחסה ליהודים.

  1. האם ה"אלט-רייט" היא תנועת מַעֲבָר שולית, או שהיא ראשיתה של תגובת-נגד תרבותית שתעמיד בסכנה שבעים שנים של שגשוג ושל השתלבות חברתית מוצלחת באמריקה?
  2. האם גזענים חסידי ה"עליונות הלבנה" מטמיעים נטיות אנטישמיות גם בקרב קבוצות גדולות יותר של אמריקאים (בדרך כלל לבנים ממעמד של ״צווארון כחול״, הסובלים מהשפעות הגלובליזציה)?
  3. האם אליטות פוליטיות (כולל הנשיא המכהן) תומכות בתהליך זה, בשתיקה, או אפילו בעידוד סמוי, הכוללים נכונות להתעלם מנטיות אנטישמיות?

בשלב זה, התשובות לשלוש השאלות שהוצגו נתונות בוויכוח ואין לנו דרך להכריע בהן. על כן נתמקד בהצגת מתודולוגיה משולבת להערכת האנטישמיות האמריקנית, הדומה לזו של ההערכה באירופה. בהתחשב בהבדלים הגדולים בין שתי התופעות בחרנו בשלב זה לשמור על הפרדה בין הניתוח הנוגע לאירופה לבין זה הנוגע לארה״ב.

כאמור, מדד האנטישמיות המשולב עוסק בשלושה ממדים:

ממד 1: דעת הקהל ביחס ליהודים.

ממד 2: תקריות אנטישמיות מסוגים שונים (אלימות קיצונית, תקיפה, נזקים לרכוש יהודי, חילול בתי קברות ובתי כנסת, איומים, התנהגות מעליבה, פרסומים) כולל הצקה מקוונת.

ממד 3: אנטישמיות כפי שהיא נתפסת על ידי היהודים עצמם.

יש מגוון של נתונים זמינים הנוגעים לממד הראשון ולממד השני (כמו דו"חות של הליגה נגד השמצה ושל מכון "פיו"). ביחס לממד השלישי, הנוגע למידת החרדה בקרב יהודי אמריקה, חסרים עדיין נתונים שיטתיים. בהשראת העבודה שנעשתה על ידי הסוכנות האירופית לזכויות יסוד (FRA), יזם המכון למדיניות העם היהודי התייעצות עם 180 רבנים ומנהיגים קהילתיים בארה"ב, כדי לאסוף מידע על תפיסותיהם והבחנותיהם לגבי עליית האנטישמיות בסביבתם ועל השפעתה האפשרית של החיים הקהילתיים (מאי 2019). מאז פורסמו נתונים נוספים בהקשר זה גם בסקר של מדגם מייצג של יהודים אמריקאים, שנערך על ידי הסוקר סטנלי גרינברג.

הקודםהבא