הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

על פי ממצאי הליגה נגד השמצה, בשנת 2014 הציגו כ-9 אחוזים מן הבוגרים האמריקאים גישות אנטישמיות. בשנת 2015 עלה שיעור זה לעשרה אחוזים. על פי ממצאי מרכז המחקר "פיו" בשנת 2014, כמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב דירגה את היהודים "בחמימות רבה" (יותר מ-67 מעלות, בהתאם ל"מדחום פיו"). רק 9 אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב דירגה את היהודים "בקרירות רבה" (פחות מ-33 מעלות בהתאם ל"מדחום פיו"). נתוני "פיו" עולים בקנה אחד עם נתוני הליגה נגד השמצה.

הקודםהבא