הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

שיעור התקריות האנטישמיות בצפון אמריקה נמוך משמעותית משיעורן באירופה, אולם לאחרונה מסתמנת בקרב יהודים אמריקאים דאגה גוברת בשל עלייה בשיעור האנטישמיות, בעיקר בקרב קבוצות ימין קיצוניות. מעמדם והשתלבותם של יהודים באליטות הפוליטיות והתרבותיות של אמריקה הם ללא תקדים בהיסטוריה היהודית המודרנית. אך למרות זאת, מורגשת דאגה מ"מדרון חלקלק", ושיבה לתקופות קודמות (עד שנות השישים), שבהן אפליה נגד יהודים וביטויים אנטי-יהודיים היו שכיחים יותר.

הקודםהבא