הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

1
לצורך הבנה לעומק של תופעת הנידוי החברתי המשתוללת באירופה, ראה ז'. עמאר (2013), "הזהויות הדתיות בראי זכויות האדם", תרומה לסוציולוגיה של זכויות האדם. Presses Académiques Francophones, Paris, pp. 415-428. תודה לד"ר ז'אק עמאר על תרומתו לניתוח המצב באירופה.

2
Ifop, Les Français et l’antisémitisme, February 2019. https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/02/116217-Rapport.pdf

3
סקר IFOP כנ"ל.

4
Bundesamt für Verfassungsschutz, Antisemitismus im Islamismus, April 2019, https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-islamismus/broschuere-2019-03-antisemitismus-im-islamismus

5
א. ג'ונסון, אנטישמיות מוסדית של השמאל בזמננו והמשבר במפלגת הלייבור הבריטית, A Fathom publication, March 2019. http://fathomjournal.org/wp-content/uploads/2019/03/Institutionally-Antisemitic-Report-for-event.pdf

6
קרסנטי, אנטישמיות ב-2018, רקע כללי, מגמות ואירועים, ינואר 2019, המשרד לענייני התפוצות http://antisemitism.mda.gov.il/en/office-publications/

7
סקר חדש של ועדת התביעות מגלה פערים בידע על השואה באוסטריה http://www.claimscon.org/austria-study/

8
ליגה נגד השמצה, מדד אנטישמיות, ADL Global 100 (2015), , תקציר מנהלים http://global100.adl.org/

9
סקר IFOP כנ"ל.

10
אנטישמיות בבריטניה כיום. מחקר גישות כלפי יהודים וישראל Staetsky, L. D., Antisemitism in contemporary Great Britain A study of attitudes towards Jews and Israel, JPR, September 2017. ‘Antisemitism in contemporary Great Britain: A study of attitudes towards Jews and Israel׳.

11
Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, German Parliament, April 2017. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf

12
ראה ADL 2015. ראה גם ראה גם קופמנס, רואוד, "פונדמנטליזם ועוינות כלפי קבוצה חיצונית בין מהגרים מוסלמיים לבין נוצרים ילידי אירופה במערב אירופה". WZB Berlin Social Science Center, WZB Mitteilungen, December 2013.

13
צרפת: מספר התקריות האנטישמיות האלימות שנרשמו (תקיפוֹת או ניסיונות תקיפה, רצח או ניסיון לרצח, אלימות, הצתה או ניסיון להצתה, השחתה או ונדליזם) עלה ב-89 אחוזים, עם 183 תקריות (לעומת 97 ב-2017). בקטגוריה של התקריות האלימות. מספר המקרים של אלימות גופנית אנטישמית נגד בני אדם עלה ב-170 אחוזים, עם 81 תקריות (לעומת 20 בשנת 2017). מספר האיומים האנטישמיים שנרשמו (איומים בעל פה, הבעות מאיימות או עלבונות, עלונים ודואר שנאה, גרפיטי) עלה ב-67 אחוזים, עם 358 תקריות לעומת 214 בשנת 2017. 824 אתרי קהילה יהודיים מקבלים הגנה מכוחות אבטחה משטרתיים וצבאיים.

14
הארגון לביטחון יהודי בריטניה, דו"ח תקריות אנטישמיות לשנת 2018, ע' 10. https://cst.org.uk/data/file/2/9/Incidents%20Report%202018%20-%20web.1549538710.pdf

15
המקור: מרכז קנטור – בסיס נתונים על יהדות אירופה ואנטישמיות ואחרים.

16
התנסויות באנטישמיות ותפיסות לגביהן – סקר שני על פשעי אפליה ושנאה נגד יהודים באיחוד האירופי, הסוכנות האירופית לזכויות יסוד (FRA) דצמבר 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf

17
אחוז היהודים הצרפתים השוקלים הגירה ירד מאז הסקר של שנת 2012. במהלך תקופה זו, יותר מ-25 אלף יהודים צרפתיים (7.5% מכלל יהודי צרפת) העתיקו את מושבם לישראל, ועוד כמה רבבות היגרו לארצות אחרות.

18
ג'יימס מקולי (28 מארס 2018), "הרצח הברוטלי של ניצולת שואה מעורר פחדים מאנטישמיות בצרפת", "וושינגטון פוסט״, https://www.washingtonpost.com/world/europe/frances-jewish-leaders-raise-the-alarm-over-brutal-murder-of-holocaust-survivor/2018/03/26/28cf8686-30f4-11e8-8abc-22a366b72f2d_story.html?noredirect=on&utm_term=.6bf5644f3c59

19
https://www.washingtonpost.com/world/europe/frances-jewish-leaders-raise-the-alarm-over-brutal-murder-of-holocaust-survivor/2018/03/26/28cf8686-30f4-11e8-8abc-22a366b72f2d_story.html?noredirect=on&utm_term=.6bf5644f3c59

20
אלמנטים עיקריים של טיפולוגיה זו שאבו את השראתם מדו"ח המחקר המצוין של JPR (המכון לחקר מדיניות יהודית). המסקנות הן שלנו. ראה ל. דנציק ו-ק. מארוס, צורות שונות של אנטישמיות: תפיסות והתנסויות של אנטישמיות בקרב יהודים בשבדיה וברחבי אירופה, JPR לונדון 2017 https://www.jpr.org.uk/documents/JPR_2017._Different_Antisemitisms_in_Sweden_and_across_Europe.pdf

21
,Johannes Due Enstad, Antisemitic Violence in Europe, 2005-2015. Exposure and Perpetrators in France, UK, Germany, Sweden, Norway, Denmark and Russia, University of Oslo – Center for Research on Extremism

22
ד. מימון, "צמיחתה מחדש של זהות יהודית גלותית באירופה", ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2017.. http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2017/09/Re-Emergence_of_a_Diasporistic_Jewish_Identity_in_Europe-JPPI_AA_2017.pdf

23
ADL Global 100 (2014) ועדכון לגבי 19 מדינות (2015), הליגה נגד השמצה, מדד האנטישמיות, תקציר מנהלים.
http://global100.adl.org/, מחקר של מרכז "פיו" – דת וחיים ציבוריים, פברואר 2017 http://www.pewforum.org/2017/02/15/americans-express-increasingly-warm-feelings-toward-religious-groups/pf-02-15-17_thermometer-04/

24
סיכום של תקריות אנטישמיות – סקירה שנתית של 2018, אפריל 2019. הליגה נגד השמצה, https://www.adl.org/audit2018

25
הוועד היהודי האמריקאי AJC׳s 2018 Survey of American Jewish Opinion, https://www.ajc.org/news/survey2018

26
Jewish Electorate Institute May 2019 https://www.jewishelectorateinstitute.org/poll-domestic-issues-dominate-the-priorities-of-the-jewish-electorate/

27
אפשרויות הבחירה שניתנו בסקר להנהגה החילונית היו, "בעיקר משקפת את העלייה בפשעי ירי המוני" (7.8%), "בעיקר משקפת את העלייה בהתקפות על כנסיות, בתי כנסת ומסגדים" (19.5%), "משקפת באופן דומה את העלייה בפשעי ירי המוני ואת התגברות האנטישמיות" (53.9%), "משקפת בעיקר את התגברות האנטישמיות" (15.6%), ו"אף תשובה איננה נכונה" (3.1%). לרבנים לא הוצגה האפשרות השנייה מבין אלה. תשובותיהם היו כדלקמן: העלייה בפשעי ירי המוני – 61.9%, 35.7% – ירי המוני ואנטישמיות, 2.38% – אנטישמיות, 0 – אף תשובה איננה נכונה.

הקודםהבא