הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

פרויקט המכון למדיניות העם היהודי #יהדותישראלית מציג מידע רב המתאר את התרבות היהודית המתפתחת בישראל, ומשלבת מסורתיות ולאומיות. ממצאיו העיקריים של פרויקט זה מוצגים לקהל בספר, שנכתב על ידי עמית המכון שמואל רוזנר ופרופסור קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב. בפרק זה נציג כמה מממצאי הספר.

הספר נפתח בטענה שישראל מציעה פתרון אפשרי לשלושה אתגרים שמציב העולם המודרני. "מכיוון שבעולם המודרני עמים מתקיימים במדינות אזרחיות  – נקים ליהודים מדינה אזרחית; מכיוון שבעולם המודרני הדת אינה יכולה עוד לשמש כדבק חזק ליהודים –  נקבץ את היהודים לסביבה שיהדותה אינה תלויה בקיום מצוות קפדני; מכיוון שבעולם המודרני קל ליהודים להיטמע ולהתבולל –  נציע מבנה חברתי שאין בו הזדמנות ממשית להתבוללות”.

זוהי ישראל.

הקודםהבא