הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

בין האלמנטים שאפשר למצוא ביוזמות מוצלחות (דתיות, חברתיות, לימודיות, סביבתיות ואחרות) נכללים:

  • לעיתים תכופות, קהילות בצמיחה וסטארט-אפים יהודיים אחרים נוצרים מסביב למנהיג וחזונו, סגנונו או תיוגו, ואינם מנסים לחתור לקונסנסוס בקרב מגוון רחב של גילאים, טעמים או השקפות בקהילה קיימת.
  • רבות מן היוזמות הללו בלתי-תלויות בזרמים דתיים ממוסדים או בתנועות כלל-ארציות. יוזמיהן מפקפקים ביתרונות ההשתייכות לזרם כלל-ארצי, ומדגישים את יתרונות הגמישות וקלות התנועה.
  • רבות מן היוזמות שואפות לעומק ולאותנטיות באמצעות עיסוק מחודש בטקסטים ומסורות יהודיות.
    סטארט-אפים דתיים כגון מניינים עצמאיים ובקהילות NEJ (Jewish Emergent Network), התפילות הן מאוד מוסיקליות ורוב הנוכחים משתתפים בהן, אך רובן נערכות בעברית. קהילות JEN כדוגמה, מקדישות מחשבה רבה להקלת הנגישות לתפילות לחברים חדשים או למתעניינים בקהילה, אך זאת תוך שמירה על אותנטיות ומבלי “למסמס” את החוויה. הגישה ללמידת טקסטים, הרצאות ותוכניות חברתיות מתגבשת גם היא על סמך חשיבה מעמיקה.
  • על מנת להרחיב את מעגל המשתתפים בטקסים ובתפילות נעשים מאמצים להימנע מבתי כנסת מכבידים ורשמיים, ובמקרים רבים, סידורי התפילה מעוצבים על ידי כל קהילה בהתאם לצרכיה. חלקם מתורגמים במלואם ובצירוף תעתיק מלא. חלקם כבר אינם טקסטים מודפסים אלא רק מסכים אלקטרוניים, הניתנים לשינוי ועדכון באופן קל ופשוט יחסית.
  • חלק מן הקהילות מיישמות מודלים ייחודיים של חברוּת ושל תשלום. אף שברובן יש צורה מסוימת של חברוּת, הן מכירות בכך שאצל יהודים צעירים ובלתי-מעורבים יש דחייה של נוהגי החברוּת המקובלים ברוב בתי-הכנסת. חלקן מיישמות מודל דומה לזה הנהוג בתנועת חב”ד, שלפיו כל הבאים לתפילה מתקבלים בברכה, אך ל”חברים” או “שותפים” יש גם נגישוּת לרבנים לצורך אירועי מעגל החיים. בקהילת רחוב 6-I בוושינגטון די.סי. לדוגמה, אין מערכת חברוּת. הקהילה מבקשת מהמשתתפים להירשם באתר הקהילה ולשלם עבור כל אירוע שהם משתתפים בו באופן נפרד. נתוני העשור האחרון מראים כי שינויים כאלה משפיעים מאוד על מספר הבאים ועל סך המימון המגויס לפעילות.12
  • רבים מן המעורבים ביוזמות מסוג זה הם מנהיגים צעירים, כריזמטיים, יזמים ומוכשרים. יתכן שכך מחייבות יוזמות כאלה, שאין ספק שמנהיגים חיוניים להצלחתן.
  • ברמת התיוג והקונספטואליזציה של יוזמות אלה, אנו רואים שמות המזכירים סטארט-אפים טכנולוגיים, שלעיתים יוצרים תחושה של אי-רשמיות, גיל צעיר, אנרגיה יצירתית ואינטימיות.
הקודםהבא