הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

1
מתוך ראיון עם עמית המכון למדיניות העם היהודי, דן פפרמן, וכן Sarna, Jonathan D. “American Judaism: A History”. Yale University Press. 2005.

2
ראו: Wertheimer, Jack. “The New American Judaism: How Jews Practice Their Religion Today”. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 2018

3
ראו: Wittner, Michael. “On the North Shore, Synagogues Close, Merge, and Consolidate”. The Jewish Journal. February 8, 2019. http://jewishjournal.org/2019/02/07/on-the-north-shore-synagogues-close-merge-and-consolidate/

4
ראו: Weinbach, Elchanan. “Losing – and Gaining – the Future.” Jewish Standard. June 5, 2019. https://jewishstandard.timesofisrael.com/losing-and-gaining-the-future/

5
לפי מנהל הארגון, אהרון אריאל לביא: “מיזם הקהל הוקם בשנת 2014 בתור החממה הבינלאומית הראשונה להקמת קהילות משימתיות בתפוצות (Jewish Intentional Communities). והוא תומך בביטויים חדשים של חיים יהודיים קהילתיים בתפוצות באמצעות ליווי מקצועי, מענקי הזנק, כנסים, הכשרות, סיורים לימודיים בישראל ורישות בינלאומי. עם המעבר של העולם ממבנים היררכיים וריכוזיים לרשתות ולכלכלה משותפת (shared economy) החממה של הקהל נמצאת בחזית יישום רוח החדשנות הזו בחיים היהודיים.”

6
ראו: Ben-Moche, Erin. “Hakhel brings 11 Countries to Israel for Innovation Conference.” Jewish Journal. May 17, 2019. https://jewishjournal.com/online/298755/hakhel-brings-11-countries-to-israel-for-innovation-conference/

7
ראו: Morr, Sherri W. “Jewish Emergent Network Conference (JEN). EJewishPhilanthropy. June 19, 2018. https://ejewishphilanthropy.com/jewish-emergent-network-conference-jen/

8
ראו: https://www.hadar.org/minyan-conference/2010

9
לקריאה נוספת על תופעות ומאפיינים הקשורים לבוגרים צעירים בארה"ב, ובפרט דור המילניאלס: Greenberg, Anna. “Grande Soy Vanilla Latte with Cinnamon, No Foam…” Jewish Identity and Community in a Time of Unlimited Choices.” Reboot. 2006. And, Cohen, Steven M., Landres, J. Shawn, Kaunfer, Elie and Shain, Michelle. “Emergent Jewish Communities and their Participants: Preliminary Findings from the 2007 National Spiritual Communities Study. Synagogue 3000 and Mechon Hadar. November 2007. And, Bryfman, David. “ An I-Centered Approach to Jewish Generation Me”. The Aleph Bet of Israel Education. August 2011. And, Wertheimer, “The New American Judaism” (referenced above), And, Benor, Sara Bunin. “Trends Among Contemporary American Jews, focusing on Young Adults in Los Angeles”. Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion. June 2012. And, Chertok, Fern, Koren, Annette, Bernstein, Rachel and Belzer, Tobin. “Outbound on the T: Jewish Young Adults in Cambridge, Somerville and Jamaica Plain.” Brandeis, Steinhardt Social Research Institute. September 2017. And, Cohen, Steven M. And Kelman, Ari Y. “ Continuity of Discontinuity – How young Jews are Connecting, Creating and Organizing their Own Jewish lives”.” IssueLab 21/64. 2007. And, Kelman, Ari, Belzer, Tobin, Horwitz, Ilana, Hassenfeld, Ziva and Williams, Matt. “Traditional Judaism: The Conceptualization of Jewishness in the Lives of American Post-Boomers”. Jewish Social Studies: History, Culture, Society n.s. 23 no. 1 Fall 2017. And, Pew Research Center. “Nones on the Rise”. October 9, 2012. And “Millennials in Adulthood: Detached from Institutions, Networked with Friends.” March 7, 2014. And, Cox, Daniel and Jones, Robert P. “America’s Changing Religious Landscape.” The Public Religion Research Institute (PRRI). September 6, 2017.

10
ראו: Magid, Shaul. American Post-Judaism: Identity and Renewal in a Post-Ethnic Society.” Indiana University Press, Bloomington IN. 2013.

11
ראו: Kelman, Ari, Belzer, Tobin, Horwitz, Ilana, Hassenfeld, Ziva and Williams, Matt. “Traditional Judaism: The Conceptualization of Jewishness in the Lives of American Post-Boomers”. Jewish Social Studies: History, Culture, Society n.s. 23 no. 1 Fall 2017.

12
מתוך ראיון של עמית ה מכון למדיניות העם היהודי דן פפרמן עם הרב ד״ר דן יודסון, דיקן היברו קולג’, ומי שפרסם מחקר היסטורי בנושא מימון בתי כנסת בארה"ב.

13
ראו: Aronson, Janet Krasner, Boxer, Matthew, Brookner Matthew A, and Saxe, Leonard. “The 2017 Greater Washington DC Jewish Community Demographic Study.” Brandeis University, Cohen Center for Modern Jewish Studies and the Steinhardt Social Research Institute. 2018.

14
ראו: Cox, Daniel and Jones, Robert P. “America’s Changing Religious Landscape.” The Public Religion Research Institute (PRRI). September 6, 2017.

15
ראו: Aronson, Janet Krasner, Boxer, Matthew, Brookner, Matthew A, Kadushin, Charles and Saxe, Leonard. “The 2015 Greater Boston Jewish Community Study.” Brandeis University, Cohen Center for Modern Jewish Studies and the Steinhardt Social Research Institute. 2016.
And, Boxer, Matthew, Brookner, Matthew A, Aronson, Janet Krasner and Saxe, Leonard. “The 2017 Greater Pittsburgh Jewish Community Study.” Brandeis University, Cohen Center for Modern Jewish Studies and the Steinhardt Social Research Institute. 2018. And, Boxer, Matthew, Brookner, Matthew A, Aronson, Janet Krasner and Saxe, Leonard. “The 2018 South Palm Beach County Jewish Community Study.” Brandeis University, Cohen Center for Modern Jewish Studies and the Steinhardt Social Research Institute. 2018. And, Aronson, Janet Krasner, Boxer, Matthew, Brookner Matthew A, and Saxe, Leonard. “The 2017 Greater Washington DC Jewish Community Demographic Study.” Brandeis University, Cohen Center for Modern Jewish Studies and the Steinhardt Social Research Institute. 2018.

16
ראו: Aronson, Janet Krasner, Boxer, Matthew, Brookner Matthew A, Saxe, Leonard and Kadushin, Charles. “A New Approach to Understanding Contemporary Jewish Engagement.” Contemporary Jewry. March 2019, Volume 39, issue 1. Pp 91-113.

17

הרב אלי קונפר, מייסד מכון הדר, בראיון עם עמית המכון למדיניות העם היהודי, דן פפרמן.

18
מתוך ראיון שקיים עם עמית המכון למדיניות העם היהודי, דן פפרמן, וגם The Jewish Voice. “Historian Jonathan Sarna on the Present and Future of American Judaism.” Interview, Staff. July 24, 2019. http://thejewishvoice.com/2019/07/24/historian-jonathan-sarna-on-the-present-future-of-american-judaism/

הקודםהבא