הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

המכון למדיניות העם היהודי מקיים השנה פרויקט יסוד בנושא היחסים בין דת ומדינה במדינת ישראל. מטרת הפרויקט – להגדיר ולהציע מודל וקווי תיחום משופרים לניהול ממשק היחסים בין דת ומדינה בישראל, תוך התייחסות לשורת הסוגיות הקריטיות בדרכי התנהלותו של ממשק זה ובחינת הזיקות ויחסי הגומלין ביניהן.

הפרויקט נערך בהובלת השופטת מרים נאור, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון, ותא"ל (במיל.) מייק הרצוג, עמית בכיר במכון, ובהשתתפותם של עמיתי המכון הבכירים דר’ ענבל הקמן ודר’ שלמה פישר. מטרת נייר זה להציג בקצרה את הפרוייקט, הנמצא בראשיתו.

הקודםהבא