הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

 

1

פפרמן דן, "זרמים בעליה: היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בישראל", המכון למדיניות העם היהודי, 2018.

2

סקר מכון פיו, "ישראל חברה מחולקת דתית" 8.3.2016 (הסקר בשפה האנגלית) והרמן תמר וכהן חנן (2013) "הרפורמים והקונסרבטיבים בישראל – פרופיל ועמדות", המכון הישראלי לדמוקרטיה, וסקר התנועה הרפורמית שנערך על ידי מכון דיאלוג טרם פורסם. הנתונים הועברו למכון על ידי התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.

3

סקר מקיף על זהות יהודית ישראלית שנערך על ידי עמית המכון שמואל רוזנר ופרופסור קמיל פוקס מאוניברסיטת תל-אביב, 2018.

4

זרמים בעליה, עמ' 48.

5

סלפקוב נח: סקר הפלורליזם, 2019, המכון למדיניות העם היהודי.

הקודםהבא