הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

סקירה זו תיארה את הדיאלוג היצירתי-אומנותי בין שני מרחבים תרבותיים מרכזיים, בישראל ובארה״ב. התמונה העולה ממנה היא של עושר יצירתי וגיוון תרבותי, תמטי וסגנוני. התרבות הישראלית מטשטשת גבולות בין מרכז ופריפריה ומבליטה קולות של קבוצות מיעוט. בארה״ב העיסוק בנושאים יהודים נמשך, וברוח התקופה והזמן, סדרות טלוויזיה מצליחות העוסקות בנושאים יהודיים נוגעות גם בנושאים בוערים כמו פמיניזם וטשטוש גבולות הזהות המגדרית והמינית. במפגש היוצרים משני צדי האוקיינוס יש קרבה ואינטימיות, לצד חששות. יוצרים נשאבים לתיאור המרחב היהודי האלטרנטיבי, ובתוך כך חושפים את המשיכה ההדדית המתקיימת בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם – גם בעידן שבו מובלטים נרטיבים של התרחקות.

הקודםהבא