הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

1 על היעלמותה מן הבמה הציבורית מעידה העובדה שבניה אף לא ראו לנכון לפרסם בפומבי את דבר מותה. הידיעה הגיעה באיחור לציבור הרחב. וראו, אברהם בלבן, 27.01.2019, הארץ, ״עם מותה של עמליה כהנא כרמון״
2 ברוך קימרלינג כינה את קבוצת האליטה הזו בשם אחוסלים, היינו אשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאליסטים, לאומיים
3 במקביל לשינוי בייצוג ובכוח, חל גם שינוי תקופתי במעמד הסופר היהודי, וראו, גתית לוי-פז, 21.6.2019, מקור ראשון, ״תם עידן״.
4 כיפת ברזל (2017-2018), סדרות וסרטים וספים אחרים הם: החתונה החרדית שלי (קורין גדעון, 2019) , אוטונומיות (יהונתן אינדרסקי, אורי אלון, 2018)
5 ״מעבר לשיח ההתרחקות״, ההערכה השנתית, 2018
6 רובי נמדר, כמו מאיה ערד ואיילת צברי, הוא סופר ישראלי שחי ויוצר באמריקה הצפונית. שלושתם מערבבים ביצירתם את מה שבין כאן לשם ועוסקים מטבע הדברים בזיקות ובמתחים שבין המקומות, התרבויות, הישראלית והאמריקאית – קנדית.
7 על תקופה זו כתב הסופר היהודי האמריקאי מייקל שייבון בספרו ,ההרפתקאות המדהימות של קאווליר וקלי, עם עובד, 2003.

הקודםהבא