הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

התרבות היהודית משגשגת. בשני המרכזים היהודים הגדולים, בישראל ובארה״ב, נוצרת יצירה מגוונת, ססגונית ומרתקת, אשר עוסקת בין היתר בהיסטוריה, בהווה ובעתיד של בני העם היהודי, בישראל ובתפוצות. יוצרים יהודים בשני המרכזים הללו מנהלים ביניהם קשרים משמעותיים, ומבעד לדפי הספרות ועל מסך הקולנוע והטלוויזיה, המרחק הגיאוגרפי והתרבותי מיוצג בחדות או, לחילופין, מטושטש בכוונה. סקירה זו תסכם את המגמות הבולטות בשנה האחרונה בתרבות היהודית.

הקודםהבא