הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

פרק זה סוקר מגמות בתרבות המסורתית והדתית, בישראל ובתפוצות. ההתפתחויות המוצגות בו מתארות את האופן שבו יהודים מתייחסים למשמעות הדתית והתרבותית ולהשלכות הנובעות מתנאי הבסיס לחיים יהודיים.

הקודםהבא