הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

משבר הקורונה

על הקהילות היהודיות מוטלות ארבע משימות עיקריות בעת קביעת סדר העדיפות התקציבי שלהן בזמן משבר הקורונה, וכל עוד הוא נמשך.

  1. לוודא שלקהילה יש משאבים לקיים את מוסדותיה העיקריים כך שיוכלו להתאושש לאחר המשבר.
  2. לסייע ליהודים במצוקה מקרב הקהילה, יחידים וקבוצות (לדוגמה, בבתי אבות).
  3. להשקיע בפעילויות הנגזרות מהמשבר שיש בהן גם פוטנציאל צמיחה לעתיד (לדוגמה, פעילות של יהדות אונליין).
  4. להשתתף בשם הקהילה היהודית בסיוע לקהילה הכללית. זה הזמן לנצל רזרבות כספיות וקרנות שהצטברו בקהילות, שיועדו לעתות חרום ולטיפוח הדורות הצעירים.

 

עלייה

משבר הקורונה, פותח הזדמנות לעידוד עלייה לישראל. בנוסף לכוח משיכה כלכלי, ישראל מאפשרת קיום של חיים יהודיים גם בתנאים שבהם התכנסות במוסדות המסורתיים של יהודים אינה אפשרית, ומספקת ליהודים מרחב מוגן יחסית מהתנכלויות של גורמים רדיקליים שמנצלים את אווירת המשבר להסתה. במקביל, לישראל נוצרה הזדמנות לפעול גם לחזרתם של ישראלים המתגוררים בחו״ל. יש לפעול בכדי להבטיח לישראלים אלה מסלולי חזרה והסתגלות מחודשת, כלכלית וחברתית.

יחסי חוץ

בעיצומה של מערכת בחירות לנשיאות ארה״ב, על ישראל להיזהר ממראית עין של תמיכה במועמד זה או אחר. עליה לשמור על יחסיה הטובים עם ממשל הנשיא דונלד טראמפ, ובמקביל להיערך לאפשרות של שינויים הצפויים במדיניות האמריקאית במקרה של ניצחון דמוקרטי בבחירות. לנוכח החרפת הקיטוב הפוליטי בארה״ב, המעיב על האהדה הדו-מפלגתית לישראל, יש חשיבות גדולה לכך שישראל תקרין נכונות לדיאלוג פתוח עם הממשל הבא, גם במקרה שיהיה זה ממשל שיש לישראל חשש מפני גישתו לנושאים שעל סדר היום (בדגש על איראן והזירה הפלסטינית).

ישראל-סין

המתיחות בין ארה״ב לבין סין צפויה להימשך זמן רב, ואפשר שאף תחריף בעקבות משבר הקורונה. לישראל אינטרס חיוני בהרחבת מרחב התמרון שלה ביחסים עם שתי המעצמות, באופן שיאפשר לה לפתח את יחסיה הכלכליים עם המעצמה הסינית, אך זאת, תוך הקפדה יתרה שלא לכרסם ביסודות הברית האסטרטגית החיונית עם ארה״ב. לשם כך מומלץ לממשלת ישראל לייסד במועצה לביטחון לאומי מוקד מתוגבר בנושא סין, שיטפח מומחיות בתחום, ינסח אסטרטגיה ארוכת טווח, ויתכלל את המדיניות של יחסי ישראל-סין. בהקשר זה מומלץ לחזק משמעותית את הפיקוח על השקעות זרות בישראל, וכן לכונן דיאלוג אסטרטגי עם ממשלת סין שידון הן בשת״פ כלכלי והן במחלוקות גיאופוליטיות.

המלצות רלוונטיות נוספות משנים קודמות

  • יש לעודד את יהודי התפוצות לפעול ביבשת אסיה בתחומי התרבות, האמנות, האקדמיה והפעילות האינטלקטואלית, במגמה ליצור “עוצמה רכה” ביבשת זו שחשיבותה וכוחה הולכים ועולים.
  • יש להמשיך את המדיניות הפרגמטית כלפי השתלבות החרדים בחברה הישראלית הכללית, ולאפשר לאותם חרדים המעוניינים בכך השתלבות תוך שמירה על זהותם הייחודית במסגרת הגיוס לצה״ל, השירות לאומי ושוק העבודה. יש לעודד את הקהילה האורתודוכסית והקהילה החרדית, במיוחד בארה״ב, ליטול תפקיד פעיל בחיי הקהילות היהודיות ובקרב החברה האמריקנית הכללית ולהתגייס לשירות הציבורי ולעשייה הפוליטית ברמה הארצית.
  • הירידה בפריון במרבית הקהילות היהודיות בתפוצות, חיזקה את משקלן היחסי של קבוצות הגיל המבוגרות. עובדה זו דורשת מעקב והתאמה של חלוקת המשאבים הקהילתיים תוך הפניית שירותים לאוכלוסייה זו, היוצאת בהדרגה לגמלאות ומתפנה לעיסוקים אחרים. בין השאר יש לתכנן ולהרחיב את החינוך היהודי למבוגרים.
הקודםהבא