הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020


בשנה החולפת, הזירה הגיאופוליטית הייתה עתירה באי-וודאות ומאתגרת למקבלי ההחלטות. מצב זה החריף מרגע שפרצה מגפת הקורונה, שיש לה השפעה רב-מערכתית על הכלכלה, הביטחון, החברה, התרבות ועוד. על ישראל יהיה להתמודד עם האתגרים העומדים לפתחה כשמשאביה מצומצמים יחסית לעבר, בשל הצורך להוסיף ולהילחם במגפה והעול העצום הכרוך בשיקום הכלכלה והחברה. המגפה על השלכותיה הכלכליות הקשות פוגעת כמובן גם באויביה של ישראל – ובראשם איראן – ושוחקות בכוחם. השנה הגיאופוליטית שאליה מתייחסת סקירה זו הסתיימה בהכרזה דרמטית (13 אוגוסט 2020) על הסכם היסטורי של ישראל ואיחוד האמירויות לנירמול מלא של היחסים. הסכם זה התאפשר כאשר ישראל ויתרה על כוונתה לספח שטחים בטווח הנראה לעין ביהודה ושומרון. ככול שמדינות ערביות נוספות ילכו בדרך שפילסו האמירויות, כך יתרבו השלכותיו החיוביות של ההסכם על חוסנה של ישראל, ועל הזירה הגיאופוליטית המשפיעה על מצבם של ישראל והעם היהודי. הניתוח בסקירה זו אינו מתעלם ממגמות גיאופוליטיות שליליות ארוכות טווח (היעדר פתרון לסוגיה הפלסטינית, סכנת הגרעין האיראני ועוד). אך לנוכח פריצת הדרך שהושגה מול איחוד האמירויות, והפוטנציאל הטמון בה להנעת תפנית אזורית חיובית, אנו מזיזים את המחוג מעט בכיוון החיובי.

לסקירה הרחבה על התפתחויות גיאופוליטיות

הקודםהבא