הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

האורות והצללים בתמונה האסטרטגית מלמדים כי עוצמתה של ישראל לא מבטיחה את פתרון הבעיות האסטרטגיות היסודיות שבפניהן היא ניצבת.
אי-יציבותו הכרונית של המזה"ת מחייבת להיערך להתלקחות אלימה גם כאשר נדמה שאין למעורבים אינטרס בהידרדרות. על ישראל לנווט דרכה מול איומים ביטחוניים משמעותיים, ובראשם חתרנותה האזורית של איראן ושאיפתה לאחוז בנשק גרעיני. ההסכם לנירמול היחסים עם איחוד האמירויות מסמן פריצת דרך משמעותית ביחסי ישראל עם העולם הערבי ויש בו כדי לעודד הצטרפותן של מדינות ערביות נוספות למעגל השלום. עם זאת, הישג מבורך זה אינו משחרר את ישראל מן האתגר המדיני, הביטחוני, הדמוגרפי והמוסרי, הכרוך בהיעדר פתרון לסוגיה הפלסטינית.

בשל נזקי הקורונה והעול של שיקום הכלכלה והחברה, ישראל תיאלץ עתה להתמודד עם אתגרים אלה, כשמשאביה מצומצמים יחסית לעבר. ההכרח לקבוע סדר עדיפויות קפדני ייעשה חריף יותר במציאות תובענית זו. על מקבלי ההחלטות בישראל ובעם היהודי לשקול ביתר זהירות את הכרעותיהם, ובייחוד את אלה העלולות לשחוק את הסולידריות הפנימית הנחוצה שבעתיים לנוכח השלכותיה הקשות של מגפת הקורונה.

הקודםהבא