הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

  1. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy
  2. Libyan National Army (LNA)
  3. Newsweek 4 Sept 2019
  4. Palestinian Center for Policy and Survey Research, 17-20 June 2020
  5. The Times of Israel, 15 June 2020
  6. https://news.gallup.com/poll/293114/majority-again-support-palestinian-statehood.aspx
הקודםהבא