הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

המשבר הבריאותי, הכלכלי והשלטוני שפוקד את כלל העולם בשל משבר וירוס הקורונה אינו מבדיל בין יהודים לבין לא יהודים. רוב השפעותיו אינן ייחודיות לקבוצה זו או אחרת – אלא אם מדובר על קבוצת גיל. עם זאת, יש טעם לבדוק כיצד ישפיע על מצבו של העם היהודי בהקשרים המיוחדים לו. בין השאר, ככלי עזר לתכנון מדיניות בעת שהמשבר בשיאו וגם לאחר שיסתיים.

נציג בקצרה את הזירות שעליהן משפיע המשבר, ובעקבות הניתוח נציג כמה שאלות מרכזיות ייחודיות למקבלי החלטות בעם היהודי. במסמך זה לא נתייחס לסוגיות שהן במובהק גלובליות ו/או מקצועיות-רפואיות, אלא במידה שיש להן זווית הנוגעת לעם היהודי שמחייבת התייחסות נפרדת.

הקודםהבא