הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

בהערכה השנתית לשנת 2019 הצגנו לראשונה את מדד הביקורים בישראל. כפי שצוין, שאלת הביקורים בישראל משמשת כאומדן לתחושת הקרבה ישראל-תפוצות. הנחת המוצא היא שככל שתחושת הקרבה גבוהה יותר, כך הרצון לבחור בישראל כיעד לביקור ולבוא אליה לפחות פעם אחת במהלך החיים גדל. אחד השינויים העיקריים בעולם היהודי בתקופת הקורונה הוא הבלימה הכמעט מוחלטת של ביקורי יהודים בישראל.

במרבית המדינות, אין שינוי בנתוני המדד מאחר ומאז הצגת הנתונים בשנה שעברה, לא יצאו סקרים המעידים על שינויים ברוב המדינות. היוצאת מן הכלל היא קהילת יהודי דרום אפריקה, ששני מחקרים אודותיה התפרסמו השנה. האחד, בנובמבר 2019 שהתייחס לקהילה בקייפטאון,16 והשני שהתפרסם במרץ 2020 ומתייחס באופן כללי ליהודים בדרום אפריקה.17
לפי הנתונים רוב גדול מקרב יהודי דרום אפריקה ביקרו את ישראל לפחות פעם אחת (89%). 21% מהמשיבים ביוהנסבורג, ביקרו בישראל למעלה מ-10 פעמים, בהשוואה ל-15% בקייפטאון, ו-10% בדרבן.

הקודםהבא