הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

  • מקבלי החלטות בעם היהודי נדרשים לקבל החלטות שמשמעותן ארוכת טווח, בעידן של אי ודאות המחייב שמירה על גמישות.
  • שינויים מסתמנים בסדר העולמי מציבים אתגר לעם היהודי: הגלובליזציה תאמה את יתרונותיה של הכלכלה הישראלית. שגשוג יהדות המערב נסמך על ערכי השיטה הדמוקרטית-ליברלית.
  • משבר מגביר את הצורך באמון הציבור בממשלה כדי לאפשר שיתוף פעולה מרבי לקראת יציאה ממנו.
  • משבר הבריאות הוא הזדמנות לעודד עלייה לישראל.
  • הקהילות בתפוצות נדרשות לוודא שיש משאבים לקיום המוסדות, לסייע ליהודים במצוקה, להשקיע בפעילויות עם פוטנציאל צמיחה לעתיד, לסייע לקהילה הכללית.
  • על הקהילות להיערך לתקופה של עליה משמעותית באנטישמיות. היערכות זו צריכה לכלול, בין השאר, הגנה פרו אקטיבית, קואליציות, שתדלנות, כלים למצב חירום.
  • נדרשת התאמה של יחסי ההנהגה החרדית עם השלטון האזרחי, שתאפשר זיהוי מהיר של משברים המחייבים השעיה של יחסי האי-אמון המובנים בין החרדים ללא חרדים.
  • לאחר המשבר הקהילות ידרשו לבחון את האיזון בין יתרונותיו של מרחב הפעילות המוחשי (המייצר מחויבות) לבין אלה של מרחב הפעילות הדיגיטלי (חיבור מהיר).
הקודםהבא