הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

אינדקס הפלורליזם הוא אחד מתוצריו של פרויקט הפלורליזם ביוזמת קרן דווידסון, והוא מתפרסם השנה בפעם השישית. את הסקר ערך הפרופ׳ קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב. עורכי המדד הם נוח סלפקוב ושמואל רוזנר, מהמכון למדיניות העם היהודי. את הבייסליין למדד כתב עמית המכון תא״ל (מיל.) מייק הרצוג. לניתוח תרמו גם עמיתי המכון ד״ר שלמה פישר, אבי גיל וד״ר ענבל הקמן. הסקר כלל 604 משיבים במגזר היהודי, באמצעות פאנל אינטרנטי, ועוד 273 משיבים במגזר הלא יהודי באמצעות סקר טלפוני. המשיבים מהווים מדגם מייצג של שתי האוכלוסיות הנסקרות. הסקר במגזר היהודי בוצע על ידי חברת פרויקט המדגם, בהנהלתו של ד״ר אריאל איילון. טעות הדגימה 4% ברמת מובהקות של 95%. הסקר במגזר הלא יהודי בוצע על ידי חברת סטאטנט בניהולו של יוסף מקלדה. טעות הדגימה 5.9%.

הקודםהבא