הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

  • בזמן מגפת הקורונה ניכרת עלייה תלולה בהפצת תיאוריות הקונספירציה האנטישמיות. אולם השפעתן עד כה מוגבלת למדי.
  • עלייה במספר הפגיעות ביהודים מחייבת תכניות פעולה קהילתיות לשמירה על הביטחון.
  • יש לעקוב אחרי האופן שבו כוחות רדיקליים (ימין קיצוני, ניאו-נאצים, שמאל קיצוני) מנצלים עמדות אנטישמיות כדי לתקוף את הסדר הליברלי.
  • קובעי מדיניות יהודים נדרשים לעקוב בעדיפות ראשונה אחר צמיחה של קבוצות המקדמות את “עליונות הגזע הלבן”, המאיימות על המשך השגשוג היהודי באמריקה.
  • מומלץ לממשלת ישראל לטפל באנטישמיות באמצעות גוף אינטגרטיבי בעל סמכויות ויכולות לביצוע משימה זו.

מזה מספר שנים, ניתן להבחין בעלייה בתופעות אנטישמיות ברחבי העולם. בין השנים 2018 ו-2019, שיעור התקריות האנטישמיות עלה ב-12 אחוזים בארה״ב, 17 אחוזים בגרמניה ו-27 אחוזים בצרפת.1 בשנת 2020 ניצלו גורמים רדיקליים את מגפת הקורונה להפצת תיאוריות קונספירציה, והאנטישמיות הייתה אחד הכלים המועדפים עליהם. מאז ההערכה השנתית אשתקד זיהינו התפתחויות שליליות, לצד התפתחויות חיוביות. המדד המשולב של מצב האנטישמיות בוחן התפתחויות אלה וכולל ארבעה חלקים. הראשון מציג התפתחויות עיקריות מן העבר הקרוב והרחוק יותר, שליליות וחיוביות. השני מציג נתונים כמותיים נבחרים (דעות אנטי-יהודיות, מספר התקריות האנטישמיות, עמדות היהודים ביחס למצבם) מארצות שונות. נתונים מספריים אלה משמשים להערכת השפעת העוינות ליהודים על החיים היהודיים, המאורגנים והפרטיים. בחלק השלישי אנו בוחנים את קשרי הגומלין בין ההתפתחויות והמגמות השונות. החלק האחרון מציע קווי מתאר לפעולה.

הקודםהבא