הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

בראשית שנת 2020 מנתה האוכלוסייה היהודית בעולם קרוב ל-14.8 מיליון בני אדם.1 זהו גידול של כ-82 אלף מאז השנה הקודמת. תוספת זו לוקחת בחשבון את הגידול של האוכלוסייה היהודית בישראל של 109,5002 מול ירידה במספר היהודים בתפוצות, שבחלקה מוסברת על ידי הגירה לישראל3, וכן בעודף מסוים של פטירות על לידות (בתפוצות). מאז 2015 גדלה האוכלוסייה היהודית העולמית באופן עקבי בכמאה אלף בני אדם כל שנה ובסך-הכול בקרוב לחצי מיליון (או 3.3 אחוז) (גרף 1).


הנתונים על מספר היהודים מתבססים על הגדרה הלכתית עבור מי שמתגוררים בישראל ועל הגדרה עצמית עבור מי שמתגוררים בשאר העולם, ובלבד שאין להם זהות דתית לא-יהודית. יש לציין כי לצד יהודים אלה זוהתה בארה״ב קבוצה משמעותית של בני אדם שאין להם דת והם מחשיבים את עצמם יהודים באופן מלא או חלקי;4 ברובם, הם צאצאים של זוגות מעורבים.5 איננו יודעים האם זוהי תופעה ייחודית לארה״ב או מאפיינת גם ארצות תפוצה אחרות. כמו כן, יש להזכיר כי בראשית 2020 היו בישראל 447 אלף עולים זכאי חוק השבות וצאצאיהם שאינם יהודים על-פי ההלכה6, שרבים מהם התערו חברתית ותרבותית בזרם המרכזי היהודי של החברה הישראלית (זוהי קבוצה שגדלה מ-357 אלף איש ב-2015 למספרה כיום, עליה של כעשרים וחמישה אחוזים).7 חוקרים ומנהיגים קהילתיים חלוקים בשאלה האם יש להחשיב את היהודים החלקיים ואת הישראלים זכאי חוק השבות (שאינם מחזיקים בדת אחרת) כחלק מהאוכלוסייה היהודית;8 אם הם נספרים כיהודים אזי האוכלוסייה היהודית בעולם מונה כשישה-עשר ורבע מיליון בני אדם.

קצת יותר ממחצית היהודים בעולם מתגוררים בתפוצות (54.2 אחוזים) מאשר בישראל (45.8 אחוזים) (גרף 2). אנו מעריכים כי בתוך כעשור יהיה שוויון בין האוכלוסייה היהודית בתפוצה וזו שמתגוררת בישראל. ישראלים המתגוררים בחו״ל (כ-600 אלף) נספרים כחלק מיהודי התפוצות.

הקודםהבא