הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

פריון יהודי מחוץ למדינת ישראל כיום הוא של כילד וחצי בממוצע לכל אישה. עם זאת, ישנם הבדלים בין קהילות יהודיות שבהן רמה נמוכה במיוחד של פריון במדינות ברה״מ לשעבר (קצת יותר מילד אחד), לעומת כילד וחצי בצפון אמריקה, צרפת, וארגנטינה, ו-2.1 ילדים במקסיקו. הפריון בישראל גבוה הרבה יותר. בשנים 2010-2014 המספר היה בממוצע 3.03, הוא עלה ל-3.16 בשנת 2016 ונותר ללא שינוי גם בשנה שלאחר מכן. בשנת 2018 הוא עלה שוב ל-3.17 (שהיא האחרונה שעבורה יש לנו נתונים).11 באופן כללי, היחס בין ישראל לבין התפוצה הוא של 2:1 נולדים יהודים.

אף כי סקירה זו עוסקת ביהודים ראוי לציין כי בשנים האחרונות היטשטשו מאוד הפערים בפריון של יהודים ומוסלמים בישראל, כאשר האחרון העומד כיום על 3.2. הפריון של נשים נוצריות ודרוזיות בישראל נמוך יותר, ועומד על כ-2.1 ילדים לאישה. הקבוצה עם הפריון הנמוך ביותר בישראל הם נשים ללא דת (אחד וחצי ילדים),12 המשקף במידה רבה את דפוסי הפריון של אזורי המוצא שלהן במדינות ברה״מ לשעבר.

הקודםהבא