הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

בשנה שעברה חצתה אוכלוסיית ישראל (יהודים ולא יהודים) את קו התשעה מיליון תושבים (גרף 4). קצת לאחר הקמת המדינה (נובמבר 1948) מנתה האוכלוסייה המקומית 873 אלף איש. היא חצתה את קו המיליון הראשון בראשית 1950, את המיליון השני ב-1959, את המיליון השלישי ב-1971, את המיליון הרביעי ב-1983, את המיליון החמישי ב-1992, את המיליון השישי ב-1999, את המיליון השביעי ב-2007, את המיליון השמיני ב-2014 וכאמור לאחרונה את המיליון התשיעי. אוכלוסייה גדולה יותר, בשילוב עם רמות גבוהות של פריון ומאזן הגירה חיובי מביאים לקיצור פרק הזמן שעובר על מנת שהאוכלוסייה תעבור קו חדש של מיליון. כך, בעוד שנדרשו 12 שנים על מנת לעבור משני מיליון תושבים לשלושה מיליון, נדרשו תשע שנים בלבד למעבר מארבעה לחמישה מיליון, ולאחרונה רק חמש שנים למעבר משמונה לתשעה מיליון. בשנה שעברה, 2019, גדלה האוכלוסייה הישראלית בקרוב ל-130 אלף איש.
לפי תחזית הלמ״ס (תחזית בינונית) עד שנת 2025 תהיה אוכלוסיית ישראל 10.2 מיליון תושבים.13

הקודםהבא