הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

 1. Sergio DellaPergola. World Jewish Population, 2020. In: A. Dashefsky and I. Sheskin (eds.), American Jewish Year Book, 2020 (forthcoming).
 2. Israel Central Bureau of Statistics. 2020. Monthly Bulletin (February).
 3. Israel Central Bureau of Statistics. 2019.
 4. Pew Research Center. 2013. A Portrait of Jewish Americans: Findings from a Pew Research Center Survey of U.S. Jews.
 5. Theodor Sasson. 2013. “New Analysis of Pew Data: Children of Intermarriage Increasingly Identify as Jews”. Tablet (November 11).
 6. Israel Central Bureau of Statistics. 2019. Monthly Bulletin (May).
 7. שם.
 8. See: Sergio DellaPergola. 2014. “End of Jewish/non-Jewish Dichotomy? Evidence from the 2013 Pew Survey”. American Jewish Year Book, pp. 32-39; Leonard Saxe, Janet Krasner and Theodore Sasson. 2014. “Pew’s portrait of American Jewry: A Reassessment of the Assimilation Narrative”. American Jewish Year Book, pp. 71-81.
 9. אנו מודים לגב’ מרינה שפס מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהעבירה לנו נתונים אלו.
 10. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2020. ירחון סטטיסטי, מאי 2020.
 11. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שנתון סטטיסטי לישראל, 2019, לוח 3.13.
 12. הנתונים נלקחו מהשנתון הסטטיסטי של ישראל, 2019, לוחות 2.41 ו-2.42.
 13. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי, 2018, לוח 2.10.
 14. https://www.israelhayom.co.il/article/772033
הקודםהבא