הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

הפרק הדמוגרפי של ההערכה השנתית מציג נתונים על מספרם של היהודים בעולם, המגמות הדמוגרפיות העיקריות, ונקודות ציון או אירועים משמעותיים בשנה החולפת. מטבע הדברים, השנה בחרנו להדגיש את ההשלכות האפשריות של משבר הקורונה והתמורות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות שהוא חולל על נטיות ההגירה של יהודים. מעבר למידע הקשיח, לא מעט מהתחזיות המופיעות כאן הן, בהכרח, ניחושים מלומדים (informed guesses) ויש לעקוב אחר התקיימותם בפועל בחודשים הקרובים.

הקודםהבא