הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

  1. משרד החינוך הקים ועדה לחקירת לימוד התלמוד במערכת בתי הספר הממלכתיים-דתיים בראשות הרב יעקב אריאל, רב העיר של רמת גן, ראה יעקב אריאל, גישות ללימוד התלמוד, אסיף 6, 2018, 495-202. בקשר לדאגות שהובעו באחרונה, ראה לדוגמה – צוריאל רובינס, "לפתוח עם חלומות גדולים", ראובן הכהן אוריה, "התלמוד אינו מתאים לבני הנוער של היום", ו-עמיחי גורדין, "ללמוד עם רבינא ורב אשי", מוסף שבת, מקור ראשון, 18 אוגוסט 2017, עמודים 6-11, 15.
  2. (הוצאת מאגנס, ירושלים 2020. הגירסה האנגלית, גרשום שלום: אמן הקבלה הוצאה לאור לראשונה במסגרת סדרת "חיים יהודיים" בהוצאת אוניברסיטת ייל, 2018)
הקודם