הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

מה צריך להיות אופיה של תרבות יהודית דתית מודרנית? האם עליה להיות מרוכזת במקורות הנורמטיביים המסורתיים של התלמוד וההלכה, או שמא עליה לתת מקום, או אף להתמקד במקורות לא הלכתיים כגון אגדה וקבלה, ואף בזרמים נוגדי נורמות הלכתיות? יתכן שהאחרונים רלבנטיים יותר לחברה החילונית בת זמננו.

הקודםהבא