דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

המלצות עיקריות

על הארגונים היהודים לנטר תופעות המצביעות על סכנת ״אירופיזציה״ של האנטישמיות בארה״ב

על ממשלת ישראל להפקיד את הטיפול באנטישמיות בידי גוף מתכלל אחד עם סמכויות וכושר ביצוע

ראוי לנצל הקמת ממשלה שהרכבה שונה בישראל לשיח מחודש עם קבוצות מסויגות (בעיקר ליברליות) בארה״ב וביהדות ארה״ב

יש להעמיק את הפעילות להשתלבותו של המגזר החרדי בעשיה הלאומית בישראל

על הממשלה החדשה לעודד מהלכים המאפשרים גיבוש של זהות יהודית שאינה דתית

יש לעיין מחדש בקריטריונים של חוק השבות, ואת הנגזרות ממנו לאופי העלייה

 

הקודםהבא