דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021


השנה החולפת עמדה בסימן מגפת הקורונה. לתקופת משבר זו עשויות להיות השלכות ארוכות טווח הנוגעות לתכנון משפחה, הולדת ילדים, והגירה. סקר חדש של יהדות ארה״ב העמיד את מספרם של יהודי ארה״ב על נתון גבוה מבעבר (ושנוי במחלוקת). אנו משאירים את השעון הדמוגרפי ללא שינוי.

המלצות

יותר משבעה מיליון יהודים בארה״ב, אך משמעות המספרים נתונה לפרשנות

הסבר: מרכז המחקר פיו קבע באמצעות סקר נרחב, כי יש כיום 7.5 מיליון איש המגדירים את עצמם כיהודים, רובם ״לפי דת״ וכרבע מהם ״לא לפי דת״1. המכון למדיניות העם היהודי סבור כי יש להוציא ממניין זה 200,000 ילדים עם זהות דתית כפולה (יהודי ודת נוספת), ולפיכך אנו אומדים את מספר יהודי ארה"ב ב-7.3 מיליון. הערכה שמרנית יותר, המוציאה מהכלל ״יהודים ללא דת״ שיש להם רק הורה יהודי אחד, מעמידה את המספר על כשישה מיליון2. האומדן החדש של מספר היהודים בארה"ב מעיד על גידול ניכר בהשוואה לאומדנים של שלהי המאה ה-20. הוא משקף, בעיקר, תמורות בזהות הקבוצתית והרגשה בטוחה להזדהות כיהודים באמריקה בת-זמננו. הוא מלמד כי בשונה ממה שחשבנו בעבר מספרם של יהודי ארה"ב אינו מצטמצם או נשחק; הוא נמצא בעלייה. הגידול של האוכלוסייה בישראל ובארה"ב, שהן שתי הקהילות היהודיות הגדולות, משפיע על אומדן האוכלוסייה היהודית העולמית ומעמיד אותו על כ-16.5 מיליון בני אדם. הגדרה מצומצמת יותר תוביל לאומדן שאינו פחות מ-15.2 מיליון יהודים.

יש לבחון את הקריטריונים של חוק השבות, ואת הנגזרות ממנו לאופי העלייה

הסבר: מחצית מהעולים הם מאזורי ברה"מ לשעבר ובמיוחד רוסיה ואוקראינה. יותר משני שליש מהעולים לישראל הם זכאי חוק השבות שאינם יהודים לפי ההלכה. על רקע זה, ולנוכח שינויים תרבותיים ודמוגרפיים נוספים בעולם היהודי, המכון חוזר על המלצתו לשקול מחדש את הקריטריונים של חוק השבות, המאפשרים כיום גם כניסה לישראל של נכדי יהודים בגירים. דווקא ממשלה מגוונת אידיאולוגית, שיש בה ביטוי לעמדות וגישות שונות, יכולה להגיע לתוצאה מוסכמת ולא מקטבת, שהיא הרצויה והמתאימה בתהליך כזה.

על ישראל לבחון מחדש ולשפר את המנגנונים לעידוד העלייה

הסבר: בשנה החולפת, ועל רקע מגפת הקורונה, הצטמצמה מאוד העלייה לישראל3. בשנת 2020 באו לישראל כ-20,000 עולים לעומת 33,000 בשנה שקדמה לה (צמצום של 40%). זאת למרות תחזיות אופטימיות שהעריכו כי צפוי זרם של הגירת יהודים, הן בשל התגברות של תופעות אנטישמיות, והן בשל כוח המשיכה הכלכלי של ישראל. על רקע זה מתבקשת בחינה מקיפה של הדרכים לעידוד עלייה וקליטתה.

  1. .Pew Research Center. 2021. Jewish Americans in 2020. Washington, D.C
  2. זו הערכת הדמוגרף, פרופ׳ סרג׳ו דלה-פרגולה, המופיעה כהערה גם במחקר פיו עצמו.
  3. הנתונים על ישראל מבוססים על פרסומים שונים של הלמ"ס ובמיוחד שנתונים סטטיסטיים וירחונים סטטיסטיים.
הקודםהבא