דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

מגפת הקורונה ליוותה את הקהילות היהודיות ברחבי העולם, שהושפעו באורח דרמטי מהאופן שבו מדינות שונות התמודדו עם האתגר החדש. כפי שצוין לעיל, יהודים במדינות רבות באמריקה הלטינית (ברזיל מוכת הקורונה, ומדינות נוספות), חיפשו מקלט וחיסון בארה״ב. במדינות אחרות, כמו אוסטרליה, קהילות נבחנו ביכולתן להדק את השורות למול סגרים ארוכים (במלבורן דווח על השתתפות הערה של יהודים בפעילות מקוונת של בתי כנסת).

בתחילת השנה שעברה פורסם מחקר מקיף שמצא כי באירופה, טורקיה ורוסיה מתגוררים כ-1.3 מיליון בני אדם המזהים את עצמם כיהודים.25 על פי מחקר זה, מספר היהודים במרחב המדובר צנח באורח דרמטי מאז שנות השבעים. כך, בשל ההגירה המשמעותית של יהודים לישראל ולצפון אמריקה לאחר נפילת מסך הברזל, אך לא רק בגללה. גם במדינות מערב אירופה ירד מספר היהודים בקרוב לעשרה אחוזים. בקהילות רבות – כמו זו של גרמניה – נותרו יהודים מבוגרים מאוד (בממוצע) ואם לא יזכו לחיזוק משמעותי בעשורים הבאים הן ימשיכו להידלדל מספרית, ובהכרח גם תרבותית.

בקהילות אירופה נמשכו מגמות המוכרות גם משנים קודמות, שתוצאתן התכנסות של יהודים בקהילותיהם. תהליך זה כולל אלמנטים של הדרת יהודים מהחברה הכללית, אך יש בו גם כדי לחזק את תודעת הגורל המשותף והתלות ההדדית באותן קהילות יהודיות, שלחבריהן מחויבות גבוהה לקהילה.26 מגמות אלה ניכרו במיוחד לנוכח התפרצות אנטישמית במהלך מבצע שומר החומות בכמה מדינות, אך אירועים נוספים הדגישו אותה: בצרפת, היהודים נדהמו מפסק דין מקל לרוצח יהודייה. בבלגיה התקבלה החלטה ממשלית שמשמעותה שחיקה ברמת ההגנה על המוסדות היהודיים. ארגונים יהודים מחו על כוונת הבלגים לבטל את הנוכחות של כוחות צבא ליד מבני ציבור וקהילה יהודיים. בפולין הקהילה נאלצה לצפות בעימות החריף בין ממשלתם לבין ממשלת ישראל וארגונים יהודיים גדולים, בעקבות חקיקה שתקשה מאוד, עד כדי ביטול, את האפשרות של יהודים לקבל פיצוי על רכוש שנגזל מהם במהלך השואה ובעשורים שאחריה.

שינוי מסוים לטובה ניכר ביחסיהן של ממשלות אירופה עם ממשלת ישראל. כך בעת העימות בעזה, שבו לא נרשמה מתקפה חריפה על פעולותיו של צה״ל, כך לאחר חילופי ממשלה בישראל, כאשר ניכר כי בכמה מבירות אירופה נוצר עניין לנצל הזדמנות לתיקון יחסים שהיו מתוחים בתקופות קודמות. הסקרים ממשיכים ללמד כי רוב יהודי אירופה לא רואים את עתיד ילדיהם ביבשת, גם אם בחיי היום יום הם משגשגים כלכלית.

הקודםהבא