דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

 1. על כך ראו את דיאלוג המכון לשנת 2021 בראשות ד״ר שלמה פישר וד״ר ג׳ון רסקיי. http://jppi.org.il/uploads/Dialogue2021.pdf
 2. ישנו קושי מתודולוגי בהשוואה של דו״ח פיו 2021 לדו״ח הקודם מ-2013 בגלל הבדל משמעותי במתודולוגיית הסקירה. חוקרי פיו הדגישו כי מוטב לא לערוךהשוואות, אם כי בתפיסה הציבורית ברור שנוצר רושם על פי הפער בין הנתונים הקודמים לנתונים המעודכנים.
 3. בחלק זה של המאמר נסמכנו בין השאר על המאמר ״הקהילה היהודית בתפוצות בעידן שלאחר הקורונה״, שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי, מרץ 2021במאמר זה ניתן למצוא פירוט נוסף של השפעת הקורונה על קהילות יהודיות בעולם, וכן סדרה של המלצות מדיניות שלא נכללו במסמך זה. http://jppi.org.il/he/article/הקהילה-היהודית-בתפוצות-בעידן-שאחרי-הק/#.YHaxzS0Rrq0
 4. ראו: For Turkey’s Sephardic Jews, Spanish passports provide a pathway for vaccination, the Jewish Forward, May 2021. 1
 5. See, for example: TEN LESSONS FOR A POST-PANDEMIC WORLD, Fareed Zakaria, W.W. Norton, 2020; and this collection of assays in the Financial Times: https://www.ft.com/aftermath; and The World After the Coronavirus, Foreign Policy (https://foreignpolicy.com/2021/01/02/2021-coronavirus-predictions-global-thinkers-after-vaccine/)
 6. https://www.pewforum.org/2021/01/27/more-americans-than-people-in-other-advanced-economies-say-covid-19-has-strengthened-religious-faith/
 7. See: Will the coronavirus permanently convert in-person worshippers to online streamers? They don’t think so, Alan Cooperman, Pew, 2020 .0
 8. More Americans Than People in Other Advanced Economies Say COVID-19 Has Strengthened Religious Faith, Pew, 2021. 1
 9. See, for example, Prof. Karestan Koenen, at the Harvard Gazette (Outbreak forced changes big and small, some of which are here to stay, 2020.0)
 10. Amid Covid Slump, Synagogues Finding it Pays to Innovate, Stewart Ain, July 14, 2020.0
 11. ראו: מלחמת הסייבר מסלימה ודווקא ישראל תרוויח, סופי שולמן, כלכליסט, אפריל 2021, https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3902410,00.html
 12. Israeli Spyware Maker Is in Spotlight Amid Reports of Wide Abuses, New York Times, July 18, 2021.1
 13. Is It Tomorrow Yet?, Ivan Krastev, Penguin
 14. Krastev: The seven early lessons of the global coronavirus crisis, New Statesmen, 2020.0
 15. להרחבה בנושא זה ראו: ״מאורעות תשפ״א״ של ערביי ישראל והשלכותיהן, שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי, יוני 2021.
 16. ראו לדוגמה: Audit of Antisemitic Incidents 2020, ADL, https://www.adl.org/audit2020. 0
 17. להרחבה על מצב האנטישמיות ראו את המדד המשולב של המכון למדיניות העם היהודי http://jppi.org.il/he/article/aa2020/indices/anti-semitism
 18. ולראייה, דו״ח מכון פיו על היהודים יוצא על ידי המרכז לדת וחברה.
 19. https://news.gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-first-time.aspx
 20. ראו: The Nones: Where They Came From, Who They Are, and Where They Are Going, Ryan P. Burge. Fortress Press, 2021. 1
 21. The 2020 Census of American Religion, PRRI, July 2021.1
 22. The Un-Jews, The Jewish attempt to cancel Israel and Jewish peoplehood, Nathan Sharansky, Gil Troy, Tablet Magazine, June 2021.1
 23. להרחבה בעניין זה ראו לדוגמה: 70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא, המכון למדיניות העם היהודי, 2018.
 24. What European Jews Want From the New Israeli Government – and Will They Miss Netanyahu?, Haaretz, June, 2021.1
 25. ראו: Jews in Europe at the Turn of the Millennium, jpr, October 2020. 0
 26. ראו: האם עתידה של יהדות אירופה בסכנה? דב מימון, המכון למדיניות העם היהודי, יולי 2021.
הקודםהבא