דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

שלושת הממדים במדד האנטישמיות המשולב של המכון למדיניות העם היהודי עוסקים ב: 1) דעות אנטישמיות; 2) תקריות אנטישמיות; ו-3) אמון היהודים במדינות מגוריהם. למרות שהממדים הראשון והשני לא השתנו באופן משמעותי, (ראו את כלל הנתונים מהעמוד הקודם) רמת הדאגה בקרב היהודים (הממד השלישי) עלתה השנה בצורה חדה. ירידה זו בתחושת הבטחון של היהודים משקפת את חומרת התקריות שהתרחשו השנה (והיא גוברת על הירידה במספר התקריות, שיתכן כי היא נובעת ממגבלות התנועה בקורונה).

הקודםהבא