דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

 1. סיכום של נתונים נגישים באיחוד האירופי לשנים 2008-2018, סוכנות האיחוד האירופי לזכויות יסוד, נובמבר 2019 Antisemitism Overview of data available in the European Union 2008–2018, European Union Agency for Fundamental Rights, November 2019 https://fra.europa.eu/en/publication/2019/antisemitism-overview-data-available-european-union-2008-2018
 2. המדד המשולב של המכון למדיניות העם היהודי המוצג כאן זו השנה השביעית כולל שלושה ממדי אנטישמיות המשלימים זה את זה עבור קבוצה נבחרת של מדינות: תפיסות לגבי יהודים אצל לא-יהודים; מספרי תקריות אנטישמיות, ומדידות של רגשות ודעות בקרב יהודים.
 3. https://www.jta.org/2021/07/13/politics/sizeable-minorities-of-us-jewish-voters-believe-israel-is-guilty-of-genocide-apartheid
 4. Jewish Americans in 2020 | Pew Research Center (pewforum.org) עמ' 129.
 5. משרד התפוצות, גילויי אנטישמיות מקוונים במהלך ההתנגשויות האחרונות בין ישראל לפלסטינים, מאי 2021 https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/chinese-media-us-supports-israel-because-of-wealthy-jews-668513
 6. https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/chinese-media-us-supports-israel-because-of-wealthy-jews-668513
 7. https://foreignpolicy.com/2021/05/20/how-europe-became-pro-israel/
 8. ראה למשל את הפעילות הענפה של ארגון אלנט. https://elnetwork.eu/
 9. בצרפת, החלטת המערכת השיפוטית שלא להגיש תביעה את רוצחה האנטישמי של שרה חלימי משום שהיה תחת השפעת קנאביס ערערה את אמון היהודים במחויבות של ממשלת צרפת שהובעה בעבר, לגונן על היהודים.
 10. נתונים מדוייקים ומפורטים וניתוח לגבי התקריות באזורים הגאוגרפיים השונים ניתן למצוא בארבעה הדו”חות השנתיים המקיפים דלקמן אודות האנטישמיות בעולם:
  https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/report_anti240121/en/anti-semitism_2020%20YEARLY%20REPORT%20-%20FINAL%20(EN)_v7.pdf, https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Antisemitism%20Worldwide%202020.pdf , Monitoring Antisemitism Worldwide: Annual Report , https://www.adl.org/audit2020 https://www.adl.org/survey-of-american-attitudes-toward-jews#stereotypes-about-jews
  http://www.pewforum.org/2017/02/15/americans-express-increasingly-warm-feelings-toward-religious-groups/pf-02-15-17_thermometer-04/
 11. https://www.adl.org/survey-of-american-attitudes-toward-jews#stereotypes-about-jews
  http://www.pewforum.org/2017/02/15/americans-express-increasingly-warm-feelings-toward-religious-groups/pf-02-15-17_thermometer-04/
 12. Data appearing here are from ADL. Other data show anti-Semitic attitudes in France much larger (25%-30%). https://laregledujeu.org/2021/02/08/36837/que-disent-les-chiffres-de-l-antisemitisme-en-2020/ 2019 Report on Anti-Semitism in France, French Ministry of Interior and SPCJ, https://www.antisemitism.co.il/2020/03/2019-report-on-antisemitism-in-france.html ;The 2019 report on combating racism, anti-Semitism and xenophobia in France, Commission nationale consultative de droits de l’homme (CNCDH), June 2020. https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2019_format_a5.pdf ; IFOP Survey, Les Français et l’antisémitisme, February 2019. https://www.antisemitism.co.il/2020/03/2019-report-on-antisemitism-in-france.html
 13. Staetsky, L. D., ‘Antisemitism in Contemporary Great Britain: A Study of Attitudes towards Jews and Israel’, JPR, September 2017. https://cst.org.uk/public/data/file/7/4/JPR.2017.Antisemitism%20in%20contemporary%20Great%20Britain.pdf
 14. Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, German Parliament, April 2017. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf
 15. Koopmans, Ruul, “Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups. A Comparison of Muslims and Christians in Western Europe” WZB Berlin Social Science Center, WZB Mitteilungen, December 2013.
 16. למרות שהנתונים מראים על ירידה של 10-50% במספר האירועים, אם נוציא את תקופות הסגר, שיעור האירועים לימים בזמן התקופות ללא סגר גבוה השנה מאשתקד.
 17. https://www.adl.org/audit2020
 18. https://www.antisemitisme.fr/dl/2020-CP-FR.pdf
 19. https://cst.org.uk/data/file/7/2/Incidents%20Report%202020.1615559608.pdf
 20. Antisemitische_Vorfaelle_in_Deutschland_Jahresbericht_RIAS_Bund_2020.pdf (report-antisemitism.de), The Bundesverband RIAS e.V. 2020 Antisemitism annual report in Germany – Monitoring Antisemitism Worldwide, https://www.dw.com/en/germany-sees-spike-in-anti-semitic-crimes-reports/a-56537178
 21. מומחים לקרימינולוגיה טוענים שהמספרים האמתיים הם פי עשרה מהמספריים המדווחים.
 22. https://www.adl.org/audit2020
 23. https://www.antisemitisme.fr/dl/2020-CP-FR.pdf
 24. https://cst.org.uk/data/file/7/2/Incidents%20Report%202020.1615559608.pdf
 25. Source: Kantor Center – European Jewry and Antisemitism Database. https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/humanities/kantor/Kantor%20Center%20Worldwide%20Antisemitism%20in%202019%20-%20Main%20findings.pdf
 26. Antisemitism Overview of data available in the European Union 2008–2018, European Union Agency for Fundamental Rights, November 2019 https://fra.europa.eu/en/publication/2019/antisemitism-overview-data-available-european-union-2008-2018
 27. Jewish Americans in 2020 | Pew Research Center (pewforum.org) . AJC’s 2018 Survey of American Jewish Opinion,
 28. Ibid.
 29. During the two last decades, more than 20% of the core community have already relocated in Israel. During 2012-2018, more than 25,000 French Jews (7.5% of the total community) relocated to Israel and thousands more migrated to the United States. This explains why the percentage of French Jews who are considering migrating has declined since the 2012 survey.
 30. Ibid.
 31. AJC’s 2021 Survey of American Jewish Opinion. American Jewish Committee. June 2021. https://www.ajc.org/news/survey2020
 32. במהלך שני העשורים האחרונים, יותר מ-20% מליבת הקהילה כבר התיישבו בישראל. בתקופה שבן 2012 ל-2018, יותר מ-25 אלף יהודים צרפתיים (7.5% מכלל הקהילה) עברו לישראל, ועוד אלפים היגרו לארצות הברית. זה מסביר מדוע ירד שיעור היהודים הצרפתיים השוקלים להגר מאז הסקר של 2012.
 33. Sergio Della Pergola, 2021. https://k-larevue.com/on-est-revenu-en-effet-au-meme-pourcentage-de-juifs-en-europe-que-celui-qui-prevalait-au-moyen-age/
 34. JPR_2020.Jews_in_Europe_at_the_turn_of_the_Millennium.pdf
 35. Sergio Della Pergola, 2021, op. cit
 36. 2019 JPPI annual assessment report, http://jppi.org.il/en/article/aa2019/indices/anti-semitismeurope/changes/#.YObKZTPiu70
 37. Eilam S. and others, Contemporary Antisemitism in the Political Discourse of Five Western European Countries: Germany, France, Britain, Spain, Ireland, INSS- JAFI, 2021. Contemporary Antisemitism in the Political Discourse of Five Western European Countries: Germany, France, Britain, Spain, Ireland | INSS
 38. FRA 2018 p.11
 39. Eilam S. and others, Contemporary Antisemitism in the Political Discourse of Five Western European Countries: Germany, France, Britain, Spain, Ireland, INSS- JAFI, 2021. Contemporary Antisemitism in the Political Discourse of Five Western European Countries: Germany, France, Britain, Spain, Ireland | INSS
 40. שם.
 41. Sharansky, N. (2004). 3D test of anti-Semitism: Demonization, double standards, delegitimization. Jewish Political Studies Review, 16, 3-4
 42. Greene, J. P., Cheng, A., & Kingsbury, I. (2021). Education and Anti-Semitism. Education Reform Faculty and Graduate Students Publications. https://scholarworks.uark.edu/edrepub/121
 43. https://bariweiss.substack.com/p/april-powers-condemned-jew-hate-then
 44. Sarna, Jonathan D. (2016) “That Other Time Jews Were Hated in America — and 3 Lessons To Learn from It Now”, Forward, 15 November.
 45. SW Popper, D Shalmon, CA Small, M Tabory, and T Wolfson, “Evaluating Contemporary Antisemitism: A Framework for Collaborative Conceptualization, Measurement and Assessment”, presented as a panel session organized by the Institute for Study of Global Antisemitism and Policy at the at the 6th Global Forum For Combating Antisemitism, Jerusalem, March 2018.
הקודםהבא