דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

בקרב יהודים בישראל ישנה הסכמה כמעט גורפת על חזון כללי לישראל, שכותרתו מדינה יהודית ודמוקרטית. בפריטה של חזון כללי זה למרכיביו ניתן למצוא הסכמות רבות על האופן שבו יש לממש אותו, וגם מחלוקות לא מעטות. כמו כן, רבים מהישראלים מבטאים ביחס אליו רצונות סותרים כאשר הם נשאלים שאלות שונות. כלומר, החזון אינו מוסכם כולו, וגם במקומות שהוא מוסכם אינו תמיד קונסיסטנטי. לדוגמה: ישנו רוב גדול של יהודים (84%) וערבים (90%) המסכימים שבמדינה דמוקרטית אסור שתהיה אפליה נגד קבוצה כלשהי. אך בקרב היהודים, כאשר נשאלת שאלה על יהודיות המדינה, כארבעה מכל עשרה אומרים שצריכה להיות העדפה חוקית ליהודים על פני לא יהודים (38%), מה שעומד לכאורה בסתירה עם שלילת אפליה נגד קבוצות מיעוט.

למעשה, לרוב היהודי בישראל קל הרבה יותר להכריע ברוב ניכר מהם המאפיינים ה״דמוקרטים״ העיקריים של המדינה, וקשה הרבה יותר להגיע להסכמה על מאפייני יהודיות המדינה. בהקשר למאפיינים דמוקרטיים, אין מחלוקות רבות גם בין יהודים ללא יהודים (בעיקר ערבים מוסלמים). כמעט כולם מסכימים שדמוקרטיה משמעה שלטון הרוב, איסור על אפליה והגנה על זכויות אדם. המחלוקת העיקרית בין יהודים לבין ערבים בשאלת הדמוקרטיה נוגעת לביצוע. רוב היהודים (51%) סבורים שישראל עומדת כבר היום בדרישות המאפשרות את הגדרתה כמדינה דמוקרטית. לעומת זאת, מקרב הערבים כשליש סבורים שישראל כיום אינה דמוקרטית, ועוד כשליש סבורים שאינה דמוקרטית מספיק. מקרב היהודים, כמחצית רוצים שישראל תהיה עוד יותר דמוקרטית (גם אם הם סבורים שכבר היום היא דמוקרטית). מקרב הערבים, רוב מכריע סבורים שישראל צריכה להיות ״יותר דמוקרטית״ (78%).

כאשר עוברים לשאלות הנוגעות ליהודיות המדינה, שלרוב הערבים אין עניין שתתקיים, מתגלים פערים בחזון, כאשר המרכיבים היחידים שזוכים להסכמה כמעט גורפת בקרב היהודים הם הצורך ברוב יהודי (88%) ועידוד יצירה ותרבות יהודית (74%). מרכיבים כמו שמירת מצוות, או חוק המבוסס על המשפט העברי, זוכים לתמיכה נמוכה למדי, רובה של חרדים וחלק מהציבור הדתי. כאמור, שיעור משמעותי של יהודים מצפה שבמדינה יהודית תהיה העדפה חוקית ליהודים (אך הרוב לא מקבל עמדה זאת). בשורת הסיכום מסתבר שבעוד רוב היהודים רואים בישראל מדינה דמוקרטית ורוצים שתהיה דמוקרטית כמו עכשיו או יותר, היחס למדינה יהודית מעט יותר אמביוולנטי. שיעור הסבורים שישראל היא מדינה יהודית כבר היום גבוה (59%) ושיעור הרוצים שתהיה יהודית כמו שהיא היום דומה למדי לשיעור הרוצים מדינה יהודית דמוקרטית כמו היום (39% לעומת 33%). עם זאת, ישנה קבוצה משמעותית של כרבע מהיהודים שרוצים את ישראל כמדינה ״פחות יהודית״ מכפי שהיא היום, ולעומתם שיעור גבוה עוד יותר (37%) המעוניינים במדינה ״יותר יהודית״ מכפי שהיא כיום.

הקודםהבא