דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

  1. מדד הפלורליזם 2021, בכתובת זו:
  2. http://jppi.org.il/he/article/index2021/#.YPZzqC0Rrq0
  3. מדד הפלורליזם 2020, המכון למדיניות העם היהודי . http://jppi.org.il/he/article/index2020/#.YE92Ki0Rrq0
  4. ראו: יחסי יהודים וערבים בישראל בין עימות להכלה, דוד קורן, מכון ירושלים לאסטרטגיה ובטחון, מאי 2021.
  5. מחקר המכון למחקרי בטחון לאומי, יוני 2021, בביצוע ציפי ישראלי.
  6. סקר המכון לדמוקרטיה, מאי 2021, בביצוע תמר הרמן ואור ענבי.
הקודםהבא