דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

  1. הנתונים הועברו על ידי הסוכנות היהודית ועובדו על ידי המכון למדיניות העם היהודי. תודה מיוחדת ליעל רז, מנהלת אגף משימות מיוחדות ושעת חירום.
  2. אתר מפתח התקציב : https://next.obudget.org/i/budget/00045203/2020
  3. הנתונים לקוחים מתקציב המשרד 2013-2021
הקודםהבא