דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

בפרק זה נתייחס, כבכל שנה, למספר מצומצם של אירועים ומגמות הנוגעים לתרבות יהודית דתית ומסורתית בהקשרה התיאולוגי, ההיסטורי והפילוסופי. מטבע הדברים, עצם הבחירה להתמקד באירועים אלה, ולא באחרים, משקפת העדפות והטיות בנוגע ל״מה שחשוב״ בעיני הכותבים – ואיננו סיכום מלא ומפורט של כל מה שארע השנה בזירה זו.

הקודםהבא