דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

בשנה החולפת מתו שניים מגדולי הסופרים והמשוררים בישראל, הסופר יהושע קנז (1937-2020) ומעט לאחריו, המשורר נתן זך (1930-2020). כמו סופרים חשובים אחרים שמתו בשנים האחרונות בהם עמוס עוז, עמליה כהנא כרמון, חיים גורי ואהרון אפלפלד, מותם מסמן את מותם של דור ספרותי ושל תקופה ספרותית. ההיסטוריה האישית והיצירה הספרותית של סופרים אלה, מתמזגת בהיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל. זך נולד כהארי זייטלבך בברלין, ונמלט עם הוריו מגרמניה לישראל, עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 1936. קנז נולד בפתח תקווה, בתקופה שעוד הייתה מושבה חקלאית. הוא הזדהה עם התנועה הכנענית, שגרסה כי הישראלים צריכים להתנתק מהיהדות והגלותיות ולהתמזג במרחב השמי.

הקודםהבא