דוחות

הערכה שנתית 2022

ראש פרויקט:
שמואל רוזנר

משתתפים:
גבריאל אבנצור, נדיה ביידר, אבי גיל, בארי גלטמן, שלום סולומון ואלד, חיים זיכרמן, נעה ישראלי, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2022

א. המדד לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים, המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
ב. הבנק העולמי, תמ"ג לנפש בהתבסס על שווי כוח הקנייה
ג. מדד משולב של בריאות הציבור, רמת השכלה ורמת הכנסה ריאלית.
ד. השנתון הסטטיסטי לישראל 2021, 2.55
ה. כולל ארץ לא ידועה
ו. כולל תורכיה

הקודםהבא