הקדמה

הקדמה

הקדמה מאת סטו אייזנשטאט ודניס רוס להערכה שנתית של המכון למדיניות העם היהודי לשנים 2012-2013