ייעוד המכון

המכון למדיניות העם היהודי (מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י) בע"מ פועל במתכונת של  צוות חשיבה (Think-Tank) ומאוגד כחברה ללא מטרות רווח. באמצעות חשיבה אסטרטגית ותכנון ארוך טווח, ממקד המכון את מאמציו לתרום לשגשוגם של העם היהודי ושל הציביליזציה היהודית. המכון יושב בירושלים, אך מתייחס לכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.

פעילות המכון למדיניות העם היהודי מכוונת מעשה ומדגישה במיוחד את זיהוי החלופות הזמינות, ניתוח של השפעתן על העתיד, והצגת המלצות מדיניות וסדר קדימויות אופרטיבי.  לשם כך, מפתח המכון היבטי מדיניות מקצועיים ואסטרטגיים, תוך בחינת הגורמים המרכזיים שמהווים אתגר לעתידו של העם היהודי.

  • סקירות וניתוחים של מצבים מרכזיים ושל תהליכים דינאמיים;
  • "התרעות" בדבר איומים והזדמנויות;
  • הערכות על התרחשויות עכשוויות והתפתחויות צפויות;
  • חלופות פעולה אסטרטגיות חדשניות;
  • ניתוח חלופות לקביעת מדיניות;
  • המלצות מדיניות, קביעת סדר יום, ועיצוב תכניות עבודה.

המכון למדיניות העם היהודי נהנה מעצמאות מקצועית מוחלטת. הוא פועל בהנחיית מועצה מקצועית המאוגדת כמועצת מנהלים והמורכבת רק מחברים בעלי ניסיון בתכנון מדיניות, בראשותם של השגריר סטיוארט אייזנשטאט, לשעבר תת שר האוצר ותת שר החוץ של ארה"ב, והשגריר דניס רוס, שכיהן כיועצו של אובמה למזרח התיכון וכיועץ מיוחד במועצה לביטחון לאומי ומילא מספר תפקידים בכירים גם בממשליהם של הנשיא בוש והנשיא קלינטון

המכון למדיניות העם היהודי נהנה מעצמאות מקצועית מוחלטת. הוא פועל בהנחיית מועצה מקצועית המאוגדת כמועצת מנהלים והמורכבת רק מחברים בעלי ניסיון בתכנון מדיניות, בראשותם של השגריר סטיוארט אייזנשטאט, לשעבר תת שר האוצר ותת שר החוץ של ארה”ב, והשגריר דניס רוס, שכיהן כיועצו של אובמה למזרח התיכון וכיועץ מיוחד במועצה לביטחון לאומי ומילא מספר תפקידים בכירים גם בממשליהם של הנשיא בוש והנשיא קלינטון.