ספריית מאמרים / וידאו

אבינועם בר-יוסףי דברי פתיחה בכנס המכון 2017

דברי הפתיחה של נשיא ומנכ"ל מייסד של המכון למדיניות העם היהודי, באירוע הפתיחה של הכנס לעתיד העם היהודי, שהתקיים בבית הנשיא בחודש פברואר 2017