03_Identity and identification 2017

בעליית המשקל בפוליטיקה ובעסקים של האורתודוכסים בארה"ב טמון פוטנציאל חיובי, אך קשה לחזות כיצד יתפתח פוטנציאל זה בשנים הקרובות. לאור זאת, אנו משאירים את מחוג הזהות וההזדהות ללא שינוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.