ספריית מאמרים / מאמרי דיעה

כלא גלבוע כמשל

בפרספקטיבה היסטורית, החלטה להתעלם מן הנושא הפלסטיני היא "נורמלית" בערך כמו החלטה להתעלם ממגפת הקורונה.